A jelenlegi környezeti állapottal kapcsolatos kérdőív eredményei

Szöveg

A kérdőívet több, mint 1600-an töltötték ki, többségében a 25-44 éves korosztályból. A válaszadók túlnyomó többsége a túl nagy autóforgalmat, a forró nyári napokat és a rossz levegőminőséget jelölték meg, mint a város legjellemzőbb környezeti jelenségei. Ugyanakkor a kevés közpark, illetve utcai faállomány, valamint a közlekedésből adódó zajterhelés is jellemző jelenség Budapesten a kitöltők szerint.

A kép eltávolítva.

A jövőbeli fejlesztéseket illetően a válaszolók a Duna-partok, és a rozsdaterületek rekreációs fejlesztését, valamint a szelektív hulladékgyűjtőpontok bővítését tartják a legfontosabbaknak, de a természetvédelmi területek bővítése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés biohulladékokra való kiterjesztését is egyértelműen támogatják.

A kép eltávolítva.

Általánosságban elmondható, hogy a válaszadók úgy érzik, hogy nem rendelkeznek elegendő és naprakész információval Budapest környezeti jellemzőit illetően, pedig aktívan érdeklődnek irántuk.

A kép eltávolítva.

Kijelenthetjük, hogy több tényező is hátráltatja a lakosokat abban, hogy környezetbarát életvitelt folytassanak. Jellemző, hogy hiányolják azokat a városi szolgáltatásokat, melyek lehetővé tennék a fenntarthatóbb életvitelt, úgy, mint a csomagolásmentes üzleteket, a használt termékek kereskedelmét, a helyi termelők piacát vagy akár a közösségi kerteket. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy azt is problémásnak látják, hogy drágák a környezetbarát termékek, valamint a lakóközösségük sem nyitott a közös környezetvédelmi megoldásokra.

A kép eltávolítva.