Integrált Településfejlesztési Stratégia

Szöveg

Alább olvashatja az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kivonatolt anyagát. 

Mi az ITS és hogyan készült?

Az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) Budapest fejlesztésének – az európai uniós költségvetési ciklushoz igazodva – 2027-ig szóló fő dokumentuma. Kijelöli azokat a fejlesztési célokat, ahol a Fővárosi Önkormányzat vezető és kezdeményező szerepet vállal, valamint bemutatja a Fővárosi Önkormányzat tervezett intézkedéseit és a kiemelt fővárosi fejlesztési helyszíneket.

Kihívások a budapestiek mindennapjaiban – a stratégia problémafelvetése

Budapest több mint 1,7 millió ember lakóhelye, gazdag történelme, építészeti öröksége, pezsgő kulturális kínálata és nem utolsósorban az itt élő emberek teszik sokszínű és vonzó várossá, ami az utóbbi évek turisztikai forgalmának növekedésében is visszatükröződött. Az elmúlt öt évben mégis egy erős kiköltözési hullám szemtanúi lehettünk: 2015 és 2019 között 60.000 fővel többen költöztek Budapestről Pest megyébe, mint ellenkező irányba, és ha folytatódnak a jelenlegi trendek, az évtized végére további 80.000 ember fog az agglomerációban lakni. Az okok között első helyen a fővárosinál olcsóbb, megfizethetőbb lakhatás és a kertvárosias, zöldebb környezet szerepel.

Otthon Budapesten – a stratégia jövőképe

Annak érdekében, hogy a szuburbanizáció erősödését és vele az utazási szükségletek növekedését megállítsuk – de legalább lassítani tudjuk – olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek Budapestet újra vonzó lakóhellyé teszik. Ehhez a társadalom széles rétegei számára elérhető, megfizethető lakhatás mellett egészséges, zöld környezetre, élhető és élettel teli városrészek kialakítására van szükség.

Esélyteremtő, zöld és nyitott Budapest – a stratégia céljai

Budapest 2019-ben megválasztott új városvezetése a zöld, esélyteremtő, demokratikusan működő város megvalósítására tett vállalást. A részvételi tervezési folyamatban megfogalmazott igények, a stratégia vizsgálati munkarészei során azonosított fejlesztési szükségletek és kihívások alapján a Fővárosi Önkormányzat – vízióját megerősítve – három stratégiai célt jelölt ki, melyek meghatározzák a következő hét év városfejlesztési beavatkozásainak fókuszát:

Esélyteremtő Budapest

Minden társadalmi réteg számára megfizethető lakhatás biztosítása, a budapestiek egészségének és életkörülményeinek javítása.

Zöld Budapest 

Egy élhető és egészséges, értékőrző és értékteremtő, klímatudatos város feltételeinek megteremtése.

Nyitott Budapest 

Kezdeményező városkormányzás, ahol kulcsszerepet kap az együttműködés és az innováció.  

Fejlesztések egész Budapesten – a stratégia akcióterületei

A stratégia térbeli megvalósításában is tükrözi az esélyteremtő és zöld városfejlesztés elveit, a hangsúlyt a városi léptékű élhetőségre helyezi. Fontos szempont volt a területek kiválasztásánál, hogy érvényesüljön egy területi egyensúly, vagyis a belváros mellett az átmeneti zónában és a külső kerületekben is érvényesüljenek a fejlesztések, valamint  előtérbe kerüljenek a több kerületet átfogó témák. Ezek alapján a stratégia három akcióterületet jelöl ki:

  • Élhető belváros
  • Kék-zöld hálózat
  • Városfejlesztés a barnamezős területeken

Kezdeményezés, rugalmasság és átláthatóság – a stratégia megvalósítása

Az ITS készítés időpontjában a finanszírozás tervezését több bizonytalansági tényező is nehezítette. Összességében elmondható, hogy a COVID-19 járványhelyzet és az ezzel összefüggő kormányzati intézkedések súlyosan érintik a főváros gazdálkodását, a potenciálisan fejlesztésre fordítható összegek is jelentősen csökkennek. A Budapest számára elérhető európai uniós források konkrétumai még nem ismertek, de az eddigi információk alapján az uniós pénzek jelentős részét a kormány közvetlenül kívánja felhasználni a kiemelt beruházásokra. E bizonytalan tényezők egy rugalmasabb tervezési eljárást tesznek szükségessé, ezért a programok és a projektek előzetes becsült költségkerete három finanszírozási forgatókönyv mentén eltérő, ami ütemezett és / vagy bővülő projekttartalmat jelent nagyobb forrás elérése esetén.