Köszönjük a véleményét!

Az egy éves tervezési folyamat végén elkészült az Otthon Budapesten, a főváros új Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

Budapest Főváros Önkormányzata új alapokra helyezte a város fejlődését, minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetünk az állampolgárok bevonására, a részvételre és az átláthatóságra. Az ITS tervezése során 9 tematikus kérdőívben tudták a város lakói elmondani véleményüket, melyek az ITS tervezésében nagy segítséget nyújtott a tervezőknek az általános fejlesztési irányok meghatározásában. Köszönjük, hogy véleményükkel segítették a munkát!

 

Korábbi kérdőívek

Ön szerint, hogyan újítsuk meg Budapest épített és természetes környezetét?

Budapest országos jelentősége miatt a főváros fejlesztése összetett, sokszereplős folyamat, mely sokkal többet jelent a jelképszerű elemek – mint a Vár, a Lánchíd és a Gellért-hegy – megújításánál. A fővárosnak fontos szerepet kell vállalnia a városlakók és idelátogatók által egyaránt használt területeken, mint például a belváros, a Duna-part és a fő közlekedési útvonalak. Az alábbi kérdőívben az épített környezettel összefüggő témákról és a megújítás folyamatairól kértük a lakosok véleményét.

Mennyire jó ma Budapesten élni?

Az életminőség nem független az egyéni élethelyzettől, de a városi szolgáltatások és a környezet minősége is alapvetően befolyásolja, hogy hogyan érezzük magunkat nap mint nap a fővárosban. Ebben a kérdőívben arra voltunk kíváncsiak, hogy összességben milyen változás vagy fejlesztés segítheti elő leginkább, hogy jobb és kényelmesebb legyen a Budapestiek élete. Az első kérdőívet több mint 2000-en töltötték ki.

Kérdőív eredményei >>

Ön szerint hogyan érinti Budapestet a klímaváltozás? És mit tegyünk ellene?

A klímaváltozás hatásai Budapestet sem kerülik el. Azon dolgozunk, hogy kivegyük a részünket a klímaváltozás elleni globális küzdelemből, és csökkentsük káros kibocsátásainkat. A kérdőívet több mint 900-an töltötték ki. 

Kérdőív eredményei >>

Ön szerint mi Budapest legfontosabb környezeti kihívása?

A városvezetés azért dolgozik, hogy megőrizzük Budapest természeti kincseit, és biztosítsuk az egészséges, élhető környezetet a városlakók számára. A kérdőívet több, mint 1600-an töltötték ki.

Kérdőív eredményei >>

Ön milyen közlekedésfejlesztési megoldásokat támogat egy élhetőbb Budapestért?

Az alábbi kérdések megválaszolásával sokat segített Budapest városvezetésének abban, hogy hogyan szervezze újra - az élhetőségre nagyobb hangsúlyt fektetve - a város közlekedését a környező településektől a belvárosig. A kérdőívet közel 2000-en töltötték ki.

Kérdőív eredményei >>

Mi a véleménye a Budapest Integrált Fejlesztési Programról?

A Fővárosi Önkormányzat 2020. szeptemberében elfogadta Budapest Integrált Fejlesztési Programjának (BIFP) társadalmi egyeztetésre szánt változatát. Ebben a kérdőívben kíváncsiak vagyunk a Program kapcsán felmerülő észrevételeikre és javaslataikra, valamint arra, hogy mennyire tájékozottak az Európai Helyreállítási Terv témakörében. 

Mi a véleménye az új Stratégiáról?

2021. március elején elkészült az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia, mely Budapest városfejlesztésének a következő időszakra szóló fő dokumentuma. Azokat a fejlesztési irányokat jelöli ki, ahol a Fővárosi Önkormányzat vezető és kezdeményező szerepet vállal, a legfontosabb kihívásokra, problémákra kíván a beavatkozások együttesével, új szemlélettel megoldást adni, lényeges változásokat elérni. Ebben a kérdőívben az új stratégiával kapcsolatos véleményekre voltunk kíváncsiak.

Ön mit gondol a budapesti lakhatás helyzetéről?

Ebben a kérdőívben arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosok szerint milyen változás vagy fejlesztés segítheti elő leginkább, hogy jobb és megfizethetőbb lakások álljanak a budapestiek rendelkezésére. Az eredmények feldolgozása folyamatban.

Ön szerint, hogyan alakítsa Budapest az esélyegyenlőségi programját?

A Főváros 2009-ben készítette el az első esélyegyenlőségi programját, amit azóta folyamatosan működtet. A program célja biztosítani azt, hogy a fővárosi szolgáltatásokhoz mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá. Cél az is, hogy ehhez segítséget kapjon az, akinek erre szüksége van.

Részt vesz Ön a város közügyeinek alakításában?

Mindenki véleménye fontos. Az új városvezetés a lakosokkal való egyeztetésre alapozza Budapest fejlődési irányait, ezért fontos, hogy mennyire tudja hozzánk eljuttatni a véleményét. Ebben a tematikus kérdőívben arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire érthető önnek Budapest működése, mennyire teszi lehetővé az aktív állampolgári részvételt a város.

Kérdőív eredményei >>