Projektek

Az alábbi projektek az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021. márciusi, társadalmi egyeztetésre szánt változatában szerepelnek, azok bővebb tartalmi leírásával. A finanszírozási környezet bizonytalansága és a projektek eltérő előkészítettsége miatt a megadott költségek indikatív jellegűek és három pénzügyi forgatókönyv esetére adnak nagyságrendi becslést (M, azaz millió Ft-ban megadva): az S forgatókönyv számol a legkisebb finanszírozási kerettel a következő 7 évre, az M forgatókönyv egy Budapest fejlődése szempontjából optimális, míg az L forgatókönyv egy ambíciózus forráskeretet feltételez. Ennek megfelelően a források bővülésével van lehetőség egy-egy projekt tartalmának növelésére és / vagy ütemezett megvalósítására.

A Program részleteiről bővebben >>

Vad Budapest program

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek rehabilitációja, élőhelyek ökológiai állapotának javítása, természetközeli rehabilitáció.
Tétényi-fennsík helyi jelentőségű természetvédelmi terület rehabilitációja az egykori katonai épületek elbontásával, a bolygatott területeken megjelenő tájidegen növényállományok eltávolításával. Legeltetéses élőhely-kezelés kialakítása a hosszú távú természetvédelmi célok elérése és fenntartása érdekében.
Újpesti homoktövis természetvédelmi célú rehabilitációja, a védett területen található egyes erdőrészletek természetközeli erdőként való megújítása fafajcserével.
Farkaserdő védetté nyilvánítása, a terület értékeit szem előtt tartó természetvédelmi fejlesztése, biodiverzitás növelése.
Kőérberki szikes rét élőhely ökológiai állapotának javítása a terület csapadékvizeinek visszatartásával, a talajvízszint emelésével, olyan módon, amely gyógyvízkitermelést nem befolyásolja kedvezőtlenül.
Hármashatár-hegy területén természetismereti tanösvény, szabadtéri tanterem kialakítása, madárles létesítése, játszószerek, valamint tájékoztató táblák kihelyezése, kisebb erdőtelepítés.
Cinkotai kiserdő Naplás-tó melletti erdőrészleteinek természetközeli erdőként való megújítása fafajcserével.
A Merzse-mocsárba érkező csapadékvizek átmeneti tárolására szolgáló víztározó/vizes élőhely létesítése. A kialakítandó vizes élőhely a vízutánpótlás kiegyensúlyozottabbá tétele mellett az esetleges szennyeződésektől is védi a Merzse-mocsarat.
Zöldfelület kialakítása a Ferenc-hegy természetvédelmi területbe ékelődő út és parkoló helyén.