Budapest Restart program

Szöveg

A járványhelyzet és annak elhúzódó gazdasági, társadalmi hatásai új kihívás elé állítják Budapest működést, mindennapi életünket. A Budapest Restart program célja, hogy elősegítse a város alkalmazkodóképességét a változó körülményekhez, hogy Budapest már rövid távon is egy biztonságos, az újrakezdést támogató város legyen. A Budapest Restart program internetes oldala részletesen bemutatja a program tematikus tagolását, céljait, a tervezett intézkedéseket.

A program fókuszában a városi terek használatának újragondolása, a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedés vonzóvá tétele, a gazdaság élénkítése, a kulturális élet és turizmus újraindítása, a szociális ellátórendszer fejlesztése, a civil szervezetek támogatása, valamint az önkormányzatiság fejlesztése áll. Bár alapvetően az újraindításra és a biztonságos környezet megteremtésére irányulnak a tervezett intézkedések, a program szorosan kapcsolódik az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezéséhez is.

Az újraindítás, a város működésének, használatának ideiglenes változása egyben lehetőség is az újratervezésre. A program több olyan intézkedést tartalmaz, mely rövid távú megvalósítása egyfajta tesztelésnek, pilot szakasznak tekinthető. Ilyenek például az ideiglenesen felfestett kerékpárútvonalak, egyes közterületek időszakos lezárása a gyalogos, kerékpáros forgalom javára. Ezek tapasztalatai hozzásegítik a városvezetést, hogy hosszabb távon jó döntések szülessenek például a városi terek használati megosztásával és a közlekedési szektorban történő fejlesztésekkel kapcsolatban.

A város ellenállóképességének, rugalmasságának növelése szintén olyan cél, amely hosszabb távú gondolkodást és integrált megközelítést igényel, az ezzel kapcsolatos intézkedések egy része az ITS-be tud beépülni. Vannak olyan ágazatok – pl. a főváros esetében a jellemzően nemzetközi vendégforgalomra épülő turizmus – ahol az újrakezdés lassúbb folyamat lesz. Ez egy jó alkalom a fővárosi turizmus céljainak újragondolására, a fenntarthatóbb működés kereteinek kidolgozására. A szektor talpra állását támogató, rövid távú Restart intézkedések mellett ezért az ITS-ben középtávra kitűzött célok és intézkedések is szerepelni fognak. A fenti példák alapján is érzékelhető, hogy a Restart program és az ITS között számos összefüggés, egymásra épülés van.

Keresse fel a Budapest Restart oldalt, ismerje meg a programot. Az oldalon lehetőség van arra is, hogy elmondja véleményét! Legyen Ön is partner Budapest újraindításában!