Fogalomtár a Budapest Integrált Fejlesztési Programhoz

Szöveg

Az alábbi programok, tervek, megállapodások és alapok szorosan kapcsolódnak a Budapest Integrált Fejlesztési Programhoz. Az alábbi leírások az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó web-oldalakról származnak. 

Európai Helyreállítási Terv / Recovery plan for Europe (NextGenerationEU)

Annak érdekében, hogy segítse a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk rendezését, az európai helyreállítás beindítását, és hogy fellépjen a munkahelyek védelmében és új munkahelyek létrehozásáért, az Európai Bizottság 2020. május 26-án nagyszabású helyreállítási tervet terjesztett elő az EU számára, mely az uniós költségvetésben rejlő lehetőségek maximális kiaknázásán alapul. 
Bővebben >>

Európai zöld megállapodás / European Green Deal  

Az éghajlatváltozás és a környezet károsodása egzisztenciális veszélyt jelent Európa és az egész világ számára. Ahhoz, hogy mi itt Európában eredményesen kezelni tudjunk az ezzel összefüggő kihívásokat, új növekedési stratégiára van szükségünk, mely az EU gazdaságát olyan modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá alakítja át, ahol:

  • az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nullára csökken;
  • a gazdaság növekedése független az erőforrás-felhasználástól;
  • mindenkinek esélye van az érvényesülésre, és nincsenek elmaradott térségek.

Bővebben >>

A Méltányos Átállást Támogató Alap / The Just Transition Fund (JTF)

A Méltányos Átállást Támogató Alap a méltányos átállást támogató mechanizmus első pillére.

Az alap költségvetése 40 milliárd euró. Ez újonnan rendelkezésre álló összeg, mely az uniós országok átállásának támogatására szolgál. 10 milliárd eurót költségvetési előirányzatok fognak biztosítani, a 40 milliárd euró fennmaradó részét pedig, mely a 2021 és 2024 közötti időszakra szól, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származó külső címzett bevétel adja majd.
Bővebben >>

Operatív programok / Operational programme (OP)

Az operatív programok olyan részletes tervek, amelyekben a tagállamok meghatározzák, miképpen fogják elkölteni az európai strukturális és beruházási alapokból származó támogatást a programozási időszak során. A programok vagy egy konkrét régióra vagy egy egész országra kiterjedő tematikus célra (például a környezetvédelem) vonatkozhatnak. Az európai területi együttműködés célkitűzés teljesítéséhez határon átnyúló vagy régiók közötti operatív programokat határoznak meg.
Bővebben >>
 

Európai Regionális Fejlesztési Alap / ERDF

Az ERFA számos nagy prioritású területre összpontosítja támogatásait, az úgynevezett "tematikus koncentráció" jegyében:

  • Innováció és kutatás
  • Digitalizáció
  • Kis- és középvállalatok (kkv-k) támogatása
  • Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság

Bővebben >>


Európai Szociális Alap Plusz / ESF+

Az ESZA az Európai Unió kiemelt eszköze, amely arra szolgál, hogy támogassa a munkahelyeket, hogy segítsen az embereknek jobb állást találni, valamint hogy méltányosabb munkalehetőségeket biztosítson valamennyi uniós polgár számára. Európa emberi tőkéjébe – munkavállalóiba, fiataljaiba és álláskeresőibe – való befektetés révén működik. Az ESZA évi 10 milliárd eurós finanszírozása európaiak milliói számára javítja a munkaerő-piaci kilátásokat, különös figyelmet szentelve azoknak, akik nehezen kapnak munkát.
Bővebben >>
Bővebben az ESZA Pluszról angolul >>
 

Kohéziós Alap / CF

A Kohéziós Alap azokat az országokat támogatja, amelyekben az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az Európai Unió átlagának 90%-át. Célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, valamint a fenntartható fejlődés előmozdítása.
Bővebben >>

Európai szemeszter

Az európai szemeszter a költségvetési és gazdaságpolitikák uniós koordinálására szolgáló ciklus. A szemeszter az Európai Unió gazdaságirányítási keretrendszerének része. Középpontjában az egyes évek első hat hónapja áll, innen a „szemeszter” elnevezés. Az európai szemeszter során a tagállamok összehangolják költségvetési és gazdaságpolitikájukat az uniós szinten elfogadott célokkal és szabályokkal. 
Bővebben >>

Fenntartható Városfejlesztési Program / Sustainable Urban Development Strategy (SUD)

A kohéziós politika a továbbiakban is támogatja a helyi irányítású fejlesztési stratégiákat, és eszközöket nyújt a helyi önkormányzatoknak a források kezeléséhez. A kohéziós politika városi dimenziója megerősödik: az ERFA 6%-át fenntartható városfejlesztésre fordítják, emellett pedig elindul az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés, amely a városi hatóságok új hálózat- és kapacitásépítési programja.
Bővebben >>

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash