Budapest élhetőségével kapcsolatos kérdőív eredményei

Szöveg

Összesen 2039-en töltötték ki a kérdéssort. Legtöbben a 25-34 és 35-44 közötti korosztályból válaszoltak kérdéseinkre. Körülbelül hasonló arányban sikerült bevonni a 24 év alattiakat és a 65 év felettieket a válaszadásba.

A kép eltávolítva.

A közlekedést a kérdőívet kitöltők 63%-a jelölte meg a három fontos feladat egyikének. A válaszok megoszlását tekintve minden korcsoportban ez állt az első helyen, kivéve a 65 év felettieket, ahol kis mértékben ugyan, de az egészségügyi ellátás fejlesztése volt a legfontosabb. A közlekedésen belül az autóforgalom és kerékpáros közlekedés vonatkozásában pozitív és negatív megjegyzések is bőven szerepeltek a részletes válaszokban. A két közlekedési mód társadalmi konszenzuson történő fejlesztési irányainak kialakítása a közeljövő egyik legnagyobb kihívása. Ez már csak azért is fontos feladat, mert a harmadik legtöbb jelölést összességében - a zöldfelületek fejlesztése, minőségi karbantartása után - a lég- és zajszennyezés csökkentése kapta. 

A kép eltávolítva.

Fontosnak tartják a városlakók, hogy a főváros zöldterületei bővüljenek, ne épüljön be az összes szabad terület és a meglévő zöldfelületek karbantartása is javuljon a zöldfelületek fejlesztése mellett.

A közterületek kapcsán a leggyakrabban megfogalmazott igény a takarítás és az utak állapotának javítása, de ez a téma erősen összekapcsolódik a közbiztonság kérdésével is.  

Az átlagnál fontosabbnak ítélte meg a megfizethető lakhatás feltételeinek biztosítását a fiatal, 34 év alatti korosztály, minden 4. válaszadó megjelölte ezt a feladatot. 

Összességében fontos, a válaszadók egyharmada által megjelölt téma az egészségügyi ellátás fejlesztése. 

A válaszadók összességében pozitívan értékelték a fővárost, mint lakóhelyet. Minden korcsoportban és a város minden területén az "inkább egyetért" válasz volt a leggyakoribb, illetve a "teljesen egyetért" és "inkább egyetért" válaszok adták az összes válasz 75%-át. Akik egyáltalán nem értettek egyet azzal az állítással, hogy Budapesten jó élni, a nyitott kérdéseknél elsősorban a város környezeti állapotát (tisztaság hiánya közterületeken, járműveken; légszennyezettség) és legfőképp a közlekedési problémákat említették.

A kép eltávolítva.

Az egyes problémák a város különböző jellegű területein közel hasonló súllyal jelennek meg. A kisebb eltérések közül kiemelhető, hogy a közlekedés az átlagtól kisebb, az épületek állapota, a zöldfelületek hiánya és a levegő- és zajszennyezés az átlagnál magasabb arányban kapott jelölést a történeti belvárosban élőktől. Az egészségügyi ellátás fejlesztését a kertvárosok és a lakótelepek lakói az átlagnál fontosabbnak ítélik.

Abban, hogy Budapesten jó fiatalnak lenni, különösen a fiatalok körében magas az egyetértés, és hasonló módon azt, hogy jó az időskori éveket Budapesten eltölteni pont az érintettt korosztály értékelte a legpozitívabban. Abban, hogy Budapesten mennyire jó gyereket nevelni a 35 év alatti válaszadók zöme nem igazán foglalt állást, az idősebb korosztályok azonban ezt is inkább pozitívan értékelték. Ebben a tekintetben azonban határozottan megjelenik a területi különbség, a belvárosban élő válaszadók többsége inkább nem ért egyet ezzel az állítással. 

A válaszadók is úgy érzik, hogy Budapest vonzó a turisták számára, itt minden korosztályban és minden városrészben a “teljesen egyetért”és “inkább egyetért” válaszok domináltak. Hasonlóan általános az egyetértés abban is, hogy Budapest befogadó város, valamint jó a nemzetközi megítélése, ugyanakkor a hazai megítélés már kevésbé pozitív a válaszadók szerint.