Milyen az élhető város és mik az ehhez vezető első lépések?

Szöveg

Az egyes tematikus workshopok eredményeit alább tématerületenként foglaljuk össze kivonatolva. A részletes eredményeket tartalmazó összegzések csatolva találhatóak az egyes lépések után.  

Zöld Városfejlesztés

 

Milyen az élhető város?

  • zöld, tiszta, biztonságos, nyugodt, egészséges, közösségi, kísérletező 
  • emberközpontú, valódi párbeszéd, „Csináljuk meg!”

Mik a lehetőségek és kihívások ennek elérésben?

 

Kihívás

légszennyezés csökkentése, forgalom csökkentése, városi terek felelős használata, differenciált igények összehangolása, konfliktusok csökkentése

Lehetőség

integrált információs rendszer, lakossági kezdeményezések, helyi közösségek, a használó fizet elv, rozsdaövezetek fejlesztése, ösztönző rendszerek

Mik a lehetséges első lépések ennek elérésében? Ezekből a legfontosabb lépések

Kommunikáció, partnerség és információközlés, város és lakói, kerületek és főváros, vezetés/üzemeltetés/fejlesztés egymással, szemléletformálás, brand

Érthetően, hogy mit miért tesz / nem tesz / nem tud tenni a főváros 

Közterületek jobb használata (parkolás újragondolása, közterület-használat felülvizsgálata, ingyenesség visszaszorítása, közlekedésben is „használó fizet elv”)

Kísérletezés (fejlesztés előtt ideiglenes próba, jó COVID tapasztalatok, pilot projekt) életciklus elemzés (beruházások klimatikus szempontú értékelése), helyi közösségek erősítése, számonkérhetőség, egyeztetés

Eredmények részletes összefoglalója >>

 

Kezdeményező városkormányzás

 

Milyen az ideális városkormányzás?

  • nyitott, gyors, rugalmas, innovatív, kísérletező, problémamegoldó, proaktív
  • emberközpontú, integráló, irányító, inkluzív, aktivizáló, edukáló, érzékenyítő

Mik a lehetőségek és kihívások ennek elérésben?

 

Kihívás 

Kétszintű önkormányzati rendszer, kevés forrás és hatáskör / irreális elvárások, érdekellentétek kezelése, bürokrácia, priorizálás hiánya, emberek bevonása

Lehetőség 

kooperáció, kommunikáció, részvételiség, erőforrások becsatornázása, digitalizáció, változtatás lehetősége, működés újragondolása

Mik a lehetséges első lépések ennek elérésében? Ezekből a legfontosabb lépések

Adatgazdálkodás, rövid távú cselekvési terv, vízió konszenzusépítő megközelítéssel, pilot projektek és a tapasztalatok beépítése, szabályozási és pénzügyi eszközök bevezetése és alkalmazása, intézményesített platformok

Folyamatosság és valós, ügyek, témák menti együttműködés, egyablakos ügyviteli és ügyfélkiszolgáló rendszer

Igényfelmérés és információgyűjtés; partnerek azonosítása és egyeztetési mechanizmusok kidolgozása; belső struktúraváltás, digitalizáció; közérthető kommunikáció; átláthatóság;

Eredmények részletes összefoglalója >>

 

Esélyteremtő város

 

Milyen az esélyteremtő város?

  • sokszínű, szolidáris, egyenlő eséllyel hozzáférhető, befogadó, identitást adó
  • részvétel, kisközösségek, együttműködés, adekvát szolgáltatások, partnerség

Mik a lehetőségek és kihívások ennek elérésben?

 

Kihívás

hatáskörök, források, pártpolitika, bürokratizmus, kerületek ellenérdekeltsége, tanult tehetetlenség, társadalmi megosztottság, „a múltat végképp eltörölni”

Lehetőség

jó gyakorlatok folytatása, érintettek bevonása, értékalapú, közérthető kommunikáció, PM népszerűsége, stabil többség, uniós pénzek

Mik a lehetséges első lépések ennek elérésében? Ezekből a legfontosabb lépések

Szemléletformálás hivatalban, civil együttműködés és felületek, terek folytonossága, közérthető kommunikáció, konkrét ügyek felvetése

Kerületi, civil, szakmaközi, külföldi jó gyakorlatok, pilot projektek, konkrét ügyek mentén összefogás;

Szemléletformálás: korai edukáció, társadalmi 
töredezettség-mentesítés, pártpolitika mentesítés; felelős ügyosztály és felület (rendszeres fórum, fizikális közösségi tér) megteremtése

Társadalmi esélyegyenlőségi ügyekhez, civilek bevonása; esélyegyenlőségi mainstreaming, 

Hivatalon belüli együttműködés, szakmaközi koherencia

Eredmények részletes összefoglalója >>