Mi az ITS?

Szöveg

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) Budapest városfejlesztésének 2027-ig szóló fő dokumentuma. Azokat a fejlesztési irányokat jelöli ki, ahol a Fővárosi Önkormányzat vezető és kezdeményező szerepet vállal, a legfontosabb kihívásokra, problémákra kíván a beavatkozások együttesével, új szemlélettel megoldást adni, lényeges változásokat elérni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ITS részleteiben nem tér ki minden szolgáltatási területre és az összes – a napi működéssel összefüggő karbantartási, felújítási és operatív – feladatra.

 

ITS2027

 

Az ITS felépítése a vonatkozó jogszabályban[1] előírt tartalmi követelményeknek megfelelve kijelöli a stratégiai célokat és az ezek elérését szolgáló programokat és kulcsprojekteket, külön fejezetben bemutatva ezek területi vonatkozásait; összegzi a megvalósítás feltételrendszerét, a nem fejlesztési jellegű egyéb fővárosi intézkedéseket.

Az ITS-ben lefektetett célok biztos igazodási pontot jelentek középtávon, alapvetően ezek elérése érdekében történik a projektek kiválasztása, a források célzott felhasználása. Az operatív célok a helyzetértékelés és a társadalmi egyeztetés alapján kijelölt legfontosabbak fejlesztési területek, ahol változásra, változtatásra van szükség.
 

ITS2027

 

A ténylegesen megvalósítható  projektek száma és típusa nagy mértékben függ a rendelkezésre álló erőforrásoktól és a mindenkori jogi környezettől. . Erre vonatkozóan a stratégiakészítés időszakát a korábbiaktól is több bizonytalanság övezte: nem zárult le a következő hétéves uniós pénzügyi ciklus forrástervezése, a 2020-ban Magyarországon is megjelenő COVID-19 járvány gazdaságra, társadalomra gyakorolt hatása – a ma már ismert, kezelést igénylő következményeken túl – sok szempontból még nehezen előrelátható. A Fővárosi Önkormányzat 2019-ben megválasztott új vezetésének a gazdálkodását érintő jelentős kormányzati elvonások mellett kezelnie kell a közszolgáltatásoknál keletkező bevételkiesést és a többletfeladatok finanszírozását is. A fővárosi gazdaság járványhelyzet utáni talpra állásának üteme, az önkormányzati gazdálkodást érintő folyamatos változások alapvető hatással lesznek a következő években arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat milyen léptékű fejlesztésekhez tud forrást biztosítani.

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2 fő fejezetből áll. Az első rész a megalapozó munkarész, a második a stratégiai munkarész. Az egyes munkarészek az alábbi fejezetekből tevődnek össze.

ITS2027

 

[1] 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Fotó: Eugene Chystiakov on Unsplash