Projektek

Az alábbi projektek az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021. márciusi, társadalmi egyeztetésre szánt változatában szerepelnek, azok bővebb tartalmi leírásával. A finanszírozási környezet bizonytalansága és a projektek eltérő előkészítettsége miatt a megadott költségek indikatív jellegűek és három pénzügyi forgatókönyv esetére adnak nagyságrendi becslést (M, azaz millió Ft-ban megadva): az S forgatókönyv számol a legkisebb finanszírozási kerettel a következő 7 évre, az M forgatókönyv egy Budapest fejlődése szempontjából optimális, míg az L forgatókönyv egy ambíciózus forráskeretet feltételez. Ennek megfelelően a források bővülésével van lehetőség egy-egy projekt tartalmának növelésére és / vagy ütemezett megvalósítására.

A Program részleteiről bővebben >>

Energiahatékonysági rekonstrukciók és innovatív fejlesztések

Távhőkörzetek összekapcsolása és új távhővezetékek építése, új fogyasztók bekapcsolása

Több projekt keretében megvalósuló fejlesztések:

1. Távhőkörzetek összekapcsolása stratégiai gerincvezeték további fejlesztésével – dél : Kelenföld és csepeli hőkörzet összekötése, Kispesti és csepeli hőkörzet összekötése, Galvani híd átvezetés szivattyúház telepítéssel, Csepel csillagpont - Rákóczi híd kooperációs gerincvezeték megépítése

2. Újpesti hidraulikai kapacitásbővítés projekt: A Pannónia I. és II. projektek prognosztizált új fogyasztóinak elláthatósága érdekében szükséges több alprojekt keretében. I. ütem: Újpesti Erőmű és a Madridi út között a meglévő 2xDN700-as távhő-gerincvezeték mellé egy db DN1000-es távhővezeték építése 1184 nyvfm hosszában. II. ütem: Tahi utcai szivattyúállomás fejlesztése; III. ütem: Tahi utcai távhővezeték bővítése)

3. Erzsébet híd - Apáczai Csere János utca és Városház utca, új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba: akelenföldi hőkörzethez kapcsolódó Erzsébet hídi tranzitvezeték pesti oldalon folytatódó további bővítése az Apáczai és a Városháza utcák irányába új fogyasztók távhőhálózatra csatlakoztatása érdekében.

4. Pannónia távvezeték, belváros északi részének távhőellátása: Az V. kerület északi részének távhőellátása érdekében szükséges távhő- gerincvezeték – elosztóvezetékek, valamint bekötővezetékek építése. A projekt I. üteme a XIII. kerület Radnóti Miklós utca és az V. kerület Markó utca közötti szakasz, a projekt II. üteme az V. kerület Markó utca és az V. kerület Szabadság tér közötti szakasz.

5. A Kispesti hőkörzet és az Újpesti hőkörzet összekötése érdekében tervezett hőkooperációs gerincvezeték:
- a Kispesti hőkörzetből a Füredi utcai hőkörzetig tartó szakasz (D2)
- a Füredi utcai hőkörzetből a Városligetig tartó szakasz (D3)
kiépítése és a szakaszhoz kapcsolódóan új fogyasztók távhőhálózatra kapcsolása.

6. Zugló városközpont - Bosnyák tér projekt: A Bosnyák tér és környékére tervezett ingatlanfejlesztéssel elérhető új fogyasztók távhőhálózatra csatlakozásának megteremtése a Füredi utcai hőkörzet irányából.

7. Rákóczi hídi távvezeték piacbővítő hidraulikai kapacitásbővítése projekt:: Rákóczi hídi távvezeték piacbővítő hidraulikai kapacitásbővítése projekt 915 nyvfm DN800, 530 nyvfm (4db) DN500, 480 nyvfm DN600 gerincvezeték kiépítésével. (ún. Rákóczi híd projekt). A projekt része az egységes hőkooperációs rendszernek.

8. Kispesti hidraulikai kapacitásbővítés projekt: A Budapesti Erőmű Zrt. Kispesti Erőműjéből elállott, hőkooperációs vezetékkel elért potenciális új fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében szükséges a Kispesti Erőműből induló vezeték bővítése.

9.Testnevelési Egyetem (TE) projekt: A Kelenföldi hőkörzethez kapcsolódóan gerincvezeték létesítése a XII. kerület irányába, a Testnevelési Egyetem és további új fogyasztók távhőhálózatra kapcsolása érdekében.