Távhőkörzetek összekapcsolása és új távhővezetékek építése, új fogyasztók bekapcsolása

Több projekt keretében megvalósuló fejlesztések:

1. Távhőkörzetek összekapcsolása stratégiai gerincvezeték további fejlesztésével – dél : Kelenföld és csepeli hőkörzet összekötése, Kispesti és csepeli hőkörzet összekötése, Galvani híd átvezetés szivattyúház telepítéssel, Csepel csillagpont - Rákóczi híd kooperációs gerincvezeték megépítése

2. Újpesti hidraulikai kapacitásbővítés projekt: A Pannónia I. és II. projektek prognosztizált új fogyasztóinak elláthatósága érdekében szükséges több alprojekt keretében. I. ütem: Újpesti Erőmű és a Madridi út között a meglévő 2xDN700-as távhő-gerincvezeték mellé egy db DN1000-es távhővezeték építése 1184 nyvfm hosszában. II. ütem: Tahi utcai szivattyúállomás fejlesztése; III. ütem: Tahi utcai távhővezeték bővítése)

3. Erzsébet híd - Apáczai Csere János utca és Városház utca, új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba: akelenföldi hőkörzethez kapcsolódó Erzsébet hídi tranzitvezeték pesti oldalon folytatódó további bővítése az Apáczai és a Városháza utcák irányába új fogyasztók távhőhálózatra csatlakoztatása érdekében.

4. Pannónia távvezeték, belváros északi részének távhőellátása: Az V. kerület északi részének távhőellátása érdekében szükséges távhő- gerincvezeték – elosztóvezetékek, valamint bekötővezetékek építése. A projekt I. üteme a XIII. kerület Radnóti Miklós utca és az V. kerület Markó utca közötti szakasz, a projekt II. üteme az V. kerület Markó utca és az V. kerület Szabadság tér közötti szakasz.

5. A Kispesti hőkörzet és az Újpesti hőkörzet összekötése érdekében tervezett hőkooperációs gerincvezeték:
- a Kispesti hőkörzetből a Füredi utcai hőkörzetig tartó szakasz (D2)
- a Füredi utcai hőkörzetből a Városligetig tartó szakasz (D3)
kiépítése és a szakaszhoz kapcsolódóan új fogyasztók távhőhálózatra kapcsolása.

6. Zugló városközpont - Bosnyák tér projekt: A Bosnyák tér és környékére tervezett ingatlanfejlesztéssel elérhető új fogyasztók távhőhálózatra csatlakozásának megteremtése a Füredi utcai hőkörzet irányából.

7. Rákóczi hídi távvezeték piacbővítő hidraulikai kapacitásbővítése projekt:: Rákóczi hídi távvezeték piacbővítő hidraulikai kapacitásbővítése projekt 915 nyvfm DN800, 530 nyvfm (4db) DN500, 480 nyvfm DN600 gerincvezeték kiépítésével. (ún. Rákóczi híd projekt). A projekt része az egységes hőkooperációs rendszernek.

8. Kispesti hidraulikai kapacitásbővítés projekt: A Budapesti Erőmű Zrt. Kispesti Erőműjéből elállott, hőkooperációs vezetékkel elért potenciális új fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében szükséges a Kispesti Erőműből induló vezeték bővítése.

9.Testnevelési Egyetem (TE) projekt: A Kelenföldi hőkörzethez kapcsolódóan gerincvezeték létesítése a XII. kerület irányába, a Testnevelési Egyetem és további új fogyasztók távhőhálózatra kapcsolása érdekében.

Becsült költség
S: 2.000 / M: 19.600 / L: 63.100 M Ft
Legkorábbi kezdés éve
2021
Megvalósítás időtartama
7 év
Cél
Zöld Budapest
Program
TÁVHŐRENDSZER FEJLESZTÉSE
Témakör
távhő
energiahatékonyság, megújuló energia
klímavédelem
Kerület
I. kerület
IV. kerület
V. kerület
VII. kerület
IX. kerület
X. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XXI. kerület