Szilas-patak: Zúgó-patak és Naplás-tó közötti szakaszának természetvédelmi célú mederrendezése és vizes élőhely rehabilitáció

A Szilas-patakon a Zúgó-patak torkolata és a Naplás-tó között, a patak épített művi medrének átalakítása. Az egykori mezőgazdasági területek helyén regenerálódott láprétek teljes helyreállítása (özönnövények visszaszorítása, értékes növényzet rehabilitációja). A patak kisvízszintjének megemelése, állandó fenékküszöb kialakítása, amely nagyvízi esetben a rétek elárasztásával az alsóbb szakaszok menti beépítése árvízvédelmét is szolgálja.
Becsült költség
M: 100 / L: 100 M Ft
Legkorábbi kezdés éve
2022
Megvalósítás időtartama
3 év
Cél
Zöld Budapest
Program
VÁROSI PATAKOK PROGRAMJA
Témakör
árvízvédelem és csapadékvíz-gazdálkodás
természetvédelem
Kerület
XVI. kerület