NOx kibocsátás csökkentése érdekében a PTVM kazánok rekonstrukciója vagy cseréje

A 110/2013. (XII. 4.) VM rendeletben („az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről”) foglalt határértékek teljesítési kötelezettsége miatt beruházásokat szükséges végezni az Újpalotai és az Észak-budai fűtőművekben, hogy a működés során keletkező nitrogén-oxidok (NOx) mennyiségét csökkenteni lehessen. Az előzetes műszaki vizsgálatok alapján kerül sor a kazánok felújítására vagy cseréjére. Összesen 4 érintett kazán található a FŐTÁV Zrt. fűtőműveiben, 1 Újpalotán és 3 Észak-Budán. A projekt eredményessége elsősorban a NOx gázok 70%-os csökkenése, mindemellett, tervezetten 3.700 GJ/év energia-hatékonysági fejlesztéssel elért éves primerenergia-megtakarítás jön létre.
Becsült költség
S: 3.200 / M: 3.200 / L: 3.200 M Ft
Legkorábbi kezdés éve
2021
Megvalósítás időtartama
3 év
Cél
Zöld Budapest
Program
TÁVHŐRENDSZER FEJLESZTÉSE
Témakör
távhő
klímavédelem
energiahatékonyság, megújuló energia
Kerület
III. kerület
IV. kerület