Fővárosi Lakhatási Szolgálat

Szolgáltatási és módszertani központ, amely egyrészt jogsegély-szolgáltatással, szociális munkával és mediációval segíti a lakhatás megtartását, a lakásvesztés és a családok anyagi okokból történő szétszakadásának a megelőzését, a hátralékosság miatt az alapvető közműszolgáltatásokból kikapcsolt háztartások helyzetének a rendezését, a jogcímhez való jog érvényesülését és a lakásbérleti jogviták rendezését, másrészt információkkal, módszertani útmutatók kidolgozásával és képzésekkel segíti a lakhatás megőrzéséhez szükséges tudások és készségek átadását a segítő szakmában dolgozók körében.
Becsült költség
S: 550 / M: 700 / L: 1.200 M Ft
Legkorábbi kezdés éve
2021
Megvalósítás időtartama
7 év
Cél
Esélyteremtő Budapest
Program
LAKHATÁS MINDENKINEK
Témakör
lakhatás
Kerület
I. kerület
II. kerület
III. kerület
IV. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
X. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület