Csapadékvíz visszatartás és hasznosítás zöldfelületi fejlesztésekhez kapcsolódva

Klímaváltozás Budapestet érő hatásai közül az egyik legkritikusabb a csapadékok kérdése. Mind az extrém szárazság, mind pedig a hirtelen lezúduló esővizek okozta problémák enyhítésére szükséges minél nagyobb mértékben helyben hasznosítani a csapadékokat, ugyanakkor az esővíz okozta veszélyhelyzeteket kezelni, ezt nevezzük adaptív csapadékvízgazdálkodásnak. A keletkező csapadékvizek felhasználását a zöldfelületfejlesztési célokkal össze kell hangolni és törekedni kell az egyesített szennyvízhálózat terhelésének mérséklésére, így a hirtelen terhelésre érzékeny szennyvíztisztítókra késleltetetten és kisebb mennyiségben engedni a csapadékokat. Első fázisban a megvalósítási modell, műszaki felmérések és pilot beavatkozások megvalósítása, a tapasztalatok alapján további helyszínek bevonása és a városban alkalmazható jó gyakorlatok széleskörű elterjesztése a cél.
Becsült költség
S: 5.000 / M: 10.000 / L: 10.000 M Ft
Legkorábbi kezdés éve
2021
Megvalósítás időtartama
7 év
Cél
Zöld Budapest
Program
ÁRVÍZ ÉS ELÖNTÉSVÉDELEM, KAPCSOLÓDÓ ZÖLDFEJLESZTÉSEK
Témakör
árvízvédelem és csapadékvíz-gazdálkodás
klímavédelem
Kerület
I. kerület
II. kerület
III. kerület
IV. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
X. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület