A hajléktalanellátás fejlesztése

A hajléktalanellátó intézményrendszer infrastrukturális és humánerőforrás feltételeinek fejlesztése az ellátottak méltóságát, magánszféráját tiszteletben tartó, az egészségi állapotuknak megfelelő ellátás feltételeinek a biztosítása érdekében: a nagylétszámú, tömegszállás-jellegű intézmények átalakítása vagy kiváltása, külső (lakásban működtetett) férőhelyek bővítése, épületenergetikai beruházások, a tartós poloska- és csótány-mentesség biztosításához szükséges beruházások, módszertani fejlesztések, képzési és munkaerőmegtartási programok. A tömegszállás jellegű intézmények kiváltása és az emberléptékű intézmények kialakítása során törekedni kell a hajléktalanellátás jelenlegi területi egyenlőtlenségeinek a csökkentésére.
Becsült költség
S: 3.000 / M: 5.000 / L: 5.000 M Ft
Legkorábbi kezdés éve
2021
Megvalósítás időtartama
7 év
Cél
Esélyteremtő Budapest
Program
KIÚT A HAJLÉKTALANSÁGBÓL
Témakör
szociális szolgáltatások
energiahatékonyság, megújuló energia
intézményfejlesztés
képzés
Kerület
továbbtervezés alatt